Get Adobe Flash player
Start Nasze znaki

KRÓTKOFALOWCY

Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio - radiowa służba amatorska) - hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wielu pasmach radiowych - od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie, aż do mikrofal przez krótkofalowców przy pomocy radiostacji z innymi krótkofalowcami, potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich.

Choć obecnie do nawiązania łączności alfabetem Morse'a można użyć komputera z oprogramowaniem do pracy CW, to jednak większość krótkofalowców preferujących tę emisję woli pozostać przy tradycyjnym sposobie odbioru i ręcznym nadawaniu telegrafii.